วัฒนธรรมองค์กร

มุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าเชื่อถือและยอดเยี่ยม ทำให้พลังงานไฟฟ้าปลอดภัยขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสะดวกยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติก้าวสู่บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลต่อประเทศจีน และในที่สุดก็กลายเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่เคารพนับถือด้วยสถานะระดับโลกมีความฝัน พูดเรื่องความทุ่มเท ซื่อตรง มุ่งมั่นเพื่อประสิทธิภาพ มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และก้าวหน้า

ประวัติศาสตร์1