พันธมิตร

จัดหาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและโซลูชั่นการบริการสำหรับพลังงานไฟฟ้า การก่อสร้างทางอุตสาหกรรมและโยธา โลหะวิทยา ปิโตรเคมี การผลิตเครื่องจักร และอุตสาหกรรมอื่นๆ

ต่อปี (1)
ต่อปี (2)